"Wszyscy mają prawo do mej miłości, do mej pracy i opieki i wszystkim chcę służyć, wszystkimi się zająć, aby wszystkich Chrystusowi pozyskać", ale "nie odmawiajcie Bogu żadnej ofiary".

Rumia: V Ogólnopolski Kongres Hlondowski

„Mocno stój przy wierze ojców i trwaj przy świętej wierze”. To przewodnie hasło V ogólnopolskiej konferencji poświęconej myśli sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, która odbyła się w sobotę w Rumi. Głównym organizatorem wydarzenia była Akcja Katolicka.

Tegoroczna edycja konferencji miała ścisły związek z 90. rocznicą powołania przez kard. Augusta Hlonda Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Obrady poprzedziła Msza św. sprawowana w sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi pod przewodnictwem bp. Wiesława Szlachetki.

W homilii biskup przywołał postać Koheleta, który poszukiwał szczęścia. Podejmując refleksję nad przemijaniem i śmiercią, które dotykają wszystkich ludzi, zaznaczył, że Kohelet przypomina o Bogu i życiu wiecznym. - Ten starotestamentalny mędrzec podświadomie wskazuje, że skoro jest Bóg, z którego osądem trzeba się liczyć, to życie człowieka znaczy więcej, że musi być życie wieczne, że musi być zmartwychwstanie, światło dla naszego życia. To światło dociera do nas już teraz przez Ewangelię - podkreślił hierarcha. 

Mówiąc o zadaniach Akcji Katolickiej bp Szlachetka przypomniał, że celem organizacji jest przeszczepianie świętej nauki Kościoła na grunt świecki i kształtowanie życia chrześcijan według zasad wiary. Fundamentem świętej nauki Kościoła jest zmartwychwstanie, które stanowi uwieńczenie Bożego planu zbawienia - wyjaśnił biskup.

W tym kontekście przypomniał słowa kard. Augusta Hlonda: "Akcja Katolicka to organizacja realnego czynu, który oparty o przyszłość, dziś walczy o jutro, by przybliżyć wielką godzinę ludzkości, w której Chrystus będzie Zwycięzcą, Panem i Królem". 

Po Mszy św. rozpoczęły się obrady kongresu. Joanna M. Olbert, prezeska Akcji Katolickiej w archidiecezji gdańskiej zwróciła uwagę, że słowa kard. Hlonda są wciąż aktualne. - Szczególnie w chwilach zamętu, walki z Kościołem są wezwaniem do podejmowania działań, które będą przeciwstawiały się postępującej sekularyzacji, relatywizacji sumień. Każdy z nas jest do tego powołany i może wiele dobrego uczynić w miarę swoich możliwości, predyspozycji, talentów. Niech dzisiejszy kongres będzie okazją do poznania jego nauczania - mówiła Olbert.

W swoich wystąpieniach prelegenci wskazywali na wciąż aktualne nauczanie prymasa Hlonda. Prezentacje dotyczyły troski Sługi Bożego o Polonię zagraniczną, jego nauczania na temat rodziny i młodzieży. Podjęto refleksję nad katolicką etyką pracy, opanowania siebie i zmagania się ze sobą. Zwrócono uwagę na kontynuację myśli kar. Hlonda w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Zaprezentowano również wskazania dla Akcji Katolickiej autorstwa Sługi Bożego.

August Hlond urodził się 5 lipca 1881 r. na pograniczu Brzęczkowic i Mysłowic. W 1897 r. złożył śluby zakonne w zgromadzeniu księży salezjanów. 24 czerwca 1926 r. został mianowany przez Piusa XI arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim – prymasem Polski. 20 czerwca 1927 r. został kreowany kardynałem.

W 1939 r. opuścił wraz z rządem Polskę, udając się początkowo do Rumunii. 19 września 1939 r. przybył do Watykanu. Od 9 czerwca 1940 do 6 kwietnia 1943 r. przebywał w Lourdes, gdzie informował przywódców Zachodu o sytuacji w okupowanej Polsce. Zmuszony przez rząd Vichy, przeniósł się do opactwa w Hautecombe koło Aix-les-Bains. 3 lutego 1944 r. został aresztowany przez gestapo i internowany w Paryżu, a potem kolejno w klasztorach w Bar-le-Duc i Wiedenbrück (w Westfalii).

Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie udał się do Rzymu, skąd 20 lipca 1945 r. wrócił do Poznania. Pierwszymi decyzjami, jakie podjął po powrocie do kraju, była reorganizacja Kościoła na Ziemiach Północnych i Zachodnich, włączonych do Polski.

Kardynał zmarł 22 października 1948 r. w Warszawie. Został pochowany w podziemiach archikatedry św. Jana w

ks. mk, tk / Rumia

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 25 września 2022
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski

Ocalić wiarę

"Mocno stój przy wierze ojców" - apelował do Polaków Czcigodny Sługa Boży ks. kard. August Hlond. W sobotę 24 września odbędzie się w Rumi V Ogólnopolski Kongres Hlondowski, podczas którego podjęta zostanie refleksja nad przesłaniem tego Prymasa Polski dla naszej Ojczyzny.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania są słowa, które w 1931 r. Prymas Polski kard. August Hlond skierował do Polaków znajdujących się poza granicami naszej Ojczyzny. Zatoskany o dusze roadaków pisał wówczas: "Kochany Rodaku! Mocno stój przy wierze ojców. Z Bogiem zawsze ci będzie lżej i lepiej. Gdy przystapią do ciebie wilki w owczej skórze i kusić cię będą, byś opuścił szeregi Kościoła, nie dawaj posłuchu fałszywym prorokom i trwaj przy świętej wierze".

- Te słowa, jak i całe nauczania kard. Augusta Hlonda nie straciły na swej aktualności mówi Joanna Olbert, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Jak podkreśla w rozmowie z nami, te słowa są dla nas, współczesnych, wezwaniem, szczeglnie w chwilach zamętu, w chwilach walki z Kościołem, do podejmowania różnorakich działań, które będą przeciwstawiały się postępującej sekularyzacji, relatywizacji sumień.

- Kazdy z nas jest do tego powołany i może wiele dobrego uczynić w miarę swoich modliwości, predyspozycji, talentów. Ksiądz Prymas Hlond bardzo mocno akcentował rolę świeckich, wzywał wiernych, aby nie uchylali się od rozprawy z pogaństwem, apelował: "Nie wolno słabością i obojętną postawą ułatwiać pogaństwu szerzenia się po dziedzictwie Mieszka i Bolesława". W jednym ze swoich listów pasterskich podkreślał, że jeżeli Naród dochowa wierności Chrystusowi, a życie polskie "oczyścimy z nasiąków szataństwa", wówczas stworzymy warunki duchowego prymatu Narodu. Jest to możliwe, o ile wszyscy podejmiemy nawet najdrobniejsze działania, slużąc szerzeniu się zasad moralnych i przeciwstawianiu się kryzysowi sumień - tłumaczy Joanna Olbert.

Ważnym zadaniem jest dotrzeć dziś z nauczaniem Prymasa Hlonda do ludzi młodych i zaszczepić je w ich sercach. Kluczem do tego jest rodzina.

- Podczas kongresu wybitni znawcy nauczania kard. Hlonda podejmą tematy związane m. in. z rodziną, z wychowaniem młodego pokolenia - czym się ma kierować współczesna rodzina, jakie są jej zadania, na jakich fundamentach mają się opierać małżeństwo i rodzina. To są fundamentalne zagadnienia, gdyż przyszłość naszego Narodu zależy od naszych rodzin i od wychowania młodego pokolenia. Jan Zamoyski w 1600 r. w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej umieścił następujący zapis: "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodziezy chowanie". I te słowa nie tracą na swej aktualności - wskazuje Joanna Olbert.

Dodaje, że w swoim nauczaniu kard. Hlond wiele uwagi poświęcał rodzinie i jej odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka. - W swoim liście pasterskim "O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży" (1948 r.) podkreślał, iż katoliccy rodzice powinni dbać nie tylko o prawidłowy fizyczny, umysłowy i moralny rozwój dzieci, lecz także o wykształcenie ich w wierze i usposobienie ich do życia chrześcijańskiego. Ten list pasterski jest niezwykle aktualny, zawiera wiele cennych wskazań i zachęcam do jego lektury - akcentuje.

Organizatorami Kongresu są parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi i Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi.

Kongres rozpocznie Msza św. koncelebrowana o godz. 10.00 w intencji beatyfikacji ks. kard. Augusta Hlonda, ktorej przewodniczyć będzie ks. bp Wiesław Szlachetka, gdański biskup pomocniczy. Po Eucharystii zaplanowano - w ramach V Ogólnopolskiego Kongresu Hlondowskiego - cykl wykładów na temat aktualności nauczania Prymasa Hlonda, dotyczącego rodziny, młodzieży, moralności, zadań świeckich we współczesnym świecie. Wśród prelegentów są m. in. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, ks. prof. dr hab. Wojcech Necel, ks. prof. dr hab. Jan Niewęgłowski. wicepostulator procesu beatyfikacyjnego kard. Augusta Hlonda - ks. dr Bogusław Koziol TChr - przedstawi aktualny stan procesu.

Wstęp na kongres jest wolny. - Sługa Boży kard. August Hlond zostawił nam, współczesnym, niezwykle bogatą spuściznę w postaci swojego nauczania. Jest ono niezwykle aktualne w dzisiejszych czasach i dlatego zachęcam do uczestnictwa w tym wydarzeniu - zaprasza Joanna Olbert.

Źródło: Krzysztof Gajkowski, Ocalić wiarę, w: Nasz Dziennik nr 219/21.09.2022, s. 18.

Niezłomny Prymas Polski

Dziś mija 70. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. kard. Augusta Hlonda

Dzień 19 października Sejm ustanowił Dniem Narodowej Pamięci Kapłanów Niezłomnych. W uzasadnieniu czytamy, że ma być to hołd dla kapłanów, którzy "swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny - Polski".

Przypominał światu o Polsce

Do katalogu niezłomnego duchowieństwa można wpisać nie bez kozery ks. kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, dziś już Czcigodnego Sługę Bożego. Prymas Tysiąclecia mówił o nim: "Był więźniem dla Imienia Chrystusowego. Jest to największy zaszczyt i łaska, jakiej mógł doznać [...]. Kardynał Prymas Hlond cierpiała za Kościół w Polsce i za Ojczyznę. Wraz z duchowieństwem, które zapełniło w latach okupacji obozy koncentracyjne, wraz z całym narodem cierpiał za Polskę, w której prawo do wolności nigdy nie zwątpił. Będąc poza granicami kraju, usilnie zabiegał o to, by nieustannie przypominać światu o istnieniu Polski". Z kolei św. Jan Paweł II nazwał ks. kard. Hlonda "Wielkim Prymasem Polski niepodległej, Polski dwudziestolecia, Polski okupacyjnej".